TOP-7.1.1-16-H-013-5.2-19 „A kultúra ...

TOP-7.1.1-16-H-013-5.2-19 „A kultúra közösségfejlesztő szerepének erősítése kulturális programok lebonyolításával”

KÖZLEMÉNY

SzolnOK. Helyi Akciócsoport örömmel tájékoztat minden érdeklődőt, hogy újra pályázható a  TOP-7.1.1-16-H-013-5.2-19 kódszámú,  „A kultúra közösségfejlesztő szerepének erősítése kulturális programok lebonyolításával” című nyílt pályázati felhívásunk. A rendelkezésre álló keretösszeg 16.102.623.- Ft.
 
A támogatási kérelmek új benyújtási szakaszhatárnapjai: 2020. november 30. és 2020. december 30. Támogatási kérelmeket a megjelölt szakaszhatárnapokig lehet benyújtani elsősorban postai úton, vagy személyesen. A pályázatok személyes átvétele kizárólag indokolt esetben és előzetesen egyeztetett időpontban lehetséges. Időpontegyeztetés: Katona Henriett projektvezető, +3620-917-0292
 
Pályázatot nyújthatnak be szolnoki székhellyel vagy telephellyel rendelkező civil és nonprofit szervezetek, mikro-, kis- és középvállalkozások szolnoki lakosok helyi identitásának megerősítését célzó, szervezett élményt nyújtó kulturális programok megvalósítása érdekében. Az igényelhető támogatás maximuma 5 millió Forint, támogatási intenzitás 100%. A pályázathoz önerő nem szükséges.
 
A város népességmegtartó erejének növelése érdekében szükséges a kultúra közösségfejlesztő hatásának, és integráló szerepének kihasználása. A város adottságai, lehetőségei, felkészült kultúraközvetítő szervezetei jó alapot biztosítanak Szolnok kulturális szolgáltató szerepének erősödéséhez, mely a helyi közösségi igényeket kielégítő, színvonalas kulturális programok, események, akciók megvalósításával érhető el. A közösségi önképző folyamatok, a városrészi vagy más lakossági együttműködések serkentését leginkább helyi cselekvésen alapuló kulturális programokkal, jól kitalált, profi minőségben megszervezett akciókkal lehet motiválni. A képzettség, műveltség, kulturáltság, a művelt közösség kialakulása gazdasági versenyelőnyt is jelent, segíti az innovációt, vonzóvá teszi a várost, erősítik a kötődést, kedvez az új munkahelyteremtésnek.
 
A főtevékenységen belül önállóan támogatható altevékenységek:
1. Korosztály- és réteg-specifikus kultúraközvetítő programok megvalósítása
2. Képzőművészeti alkotásokkal való találkozások alkalmainak megteremtése
3. Filmszínház, előadó-művészeti, helyi közművelődési programok megvalósítása, szervezése, melyek a kulturális esélyegyenlőséget, vagy a közösség kulturális fejlődését szolgálják
4. Amatőr és hivatásos előadó- és alkotóművészek, képzőművészek, alkotói csoportok, kulturális-, művészeti szervezetek, lakossági, városrészi amatőr művészeti körök, szellemi műhelyek, alkotó táborok közösségfejlesztő programjainak megvalósítása
5. Közösségek kiemelkedő tehetségű alkotóinak, művészeinek megismertetése
6. Kreatív alkotást ösztönző közösségépítés programszervezéssel
7. A COVID-19 által okozott járványügyi helyzet miatt online formában, a virtuális térben   megvalósítható kulturális programok lebonyolítása
 
A SzolnOK. Helyi Akciócsoport által elfogadott Helyi Közösségi Fejlesztési Startégiában (HKFS) megfogalmazott Cselekvési terv 5.2 számú A kultúra közösségfejlesztő szerepének erősítése kulturális programok lebonyolításával című intézkedéséhez igazodva jelen felhívás célja kulturális programok megvalósításának támogatása a helyi lakosság kötődésének erősítése és a helyi közösségek fejlesztése érdekében, mely hosszú távon hozzájárul az elvándorlási hajlandóság és a népességfogyás mértékének csökkenéséhez. Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.


A FELHÍVÁS TELJES SZÖVEGE (PDF.) hatályos: 2020.11.18.

 A MÓDOSÍTÁS ÖSSZEFOGLALÓJA MEGTEKINTHETŐ ITT (PDF.)


Mellékletek:

Helyi támogatási kérelem adatlap
Általános útmutató a helyi felhívásokhoz
Segédlet a Megalapozó dokumentum elkészítéséhez (word)  (PDF. )
Eszközlista sablon
Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai
Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei (2019.12.01-től hatályos)
Költségvetési táblázat
Nyilatkozat a helyi felhívás 4.2. pontjának való megfelelésről​
Nyilatkozat a támogatási kérelem adatlap 3.2. pontjának való megfelelésről
Árajánlat sablon


Segédlet:
Pénzügyi Elszámolási ÚtmutatóA FELHÍVÁS KORÁBBI, 2020.02. HÓTÓL HATÁLYOS TELJES SZÖVEGE ITT (PDF.)


A felhíváshoz kapcsolódó közlemények időrendben visszaféle alább olvashatóak.


---------------------------------------------------------------------------------------------------


KÖZLEMÉNY
-
„A kultúra közösségfejlesztő szerepének erősítése kulturális programok lebonyolításával” című nyílt helyi felhívás beadási lehetőségének átmeneti szüneteltetéséről

 
2020. március 10.
 
Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a SzolnOK. HACS honlapján megjelent „A kultúra közösségfejlesztő szerepének erősítése kulturális programok lebonyolításával”  című, TOP-7.1.1-16-H-013-5.2-19 kódszámú nyílt helyi felhívásra beérkezett támogatási kérelmek forrásigénye meghaladja a rendelkezésre álló keretet.
 
A SzolnOK. Helyi Akciócsoport a felhívás felfüggesztéséről döntött, melynek következtében a támogatási kérelmek beadása 2020. március 18. 12.00  órától átmenetileg szünetel.
----------------------------------------------

A mai napon (2020.01.06.) megjelent „A kultúra közösségfejlesztő szerepének erősítése kulturális programok lebonyolításával” című, TOP-7.1.1-16-H-013-5.2-19 kódszámú nyílt helyi felhívás.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be a Szolnok város területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező civil és nonprofit szervezetek, mikro-, kis- és középvállalkozások olyan projektek megvalósításának támogatására, amelyek hozzájárulnak Szolnok város kulturális szolgáltató szerepének erősítéséhez, helyi közösségi igényeket kielégítő, színvonalas kulturális programok, események, akciók megvalósítása érdekében.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 39 millió Ft.
Az igényelhető támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft – maximum 5 millió Ft.
Támogatási kérelmek benyújtására 2020. február 17. napjától van lehetőség a Felhívásban megjelölt feltételekkel.


-----------------------------------------------------------------------------------------------


KÖZLEMÉNY
Módosult „A kultúra közösségfejlesztő szerepének erősítése kulturális programok lebonyolításával” című felhívás
2020. február 27.

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult az „Egy OK.-kal több SzolnOK.! – Közösségi tervezés alapú kulturális és közösségi célú helyi fejlesztések Szolnokon” keretében a SzolnOK.  Helyi Akciócsoport által meghirdetett „A kultúra közösségfejlesztő szerepének erősítése kulturális programok lebonyolításával” című (TOP-7.1.1-16-H-013-5.2-19 kódszámú) felhívás.
Részletek itt 
Helyi felhívás – hatályos: 2020. február 27. napjától 
Korábbi felhívások  A felhívás megjelenésének időpontja: 2020.01.06., hatályos: 2020.02.26. napjáig


---------------------------------------------------------------------------------------------


KÖZLEMÉNY
Tisztelt Támogatást igénylők!
 
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy az „Egy OK.-kal több SzolnOK.! – Közösségi tervezés alapú kulturális és közösségi célú helyi fejlesztések Szolnokon” című projekt keretében a SzolnOK.  Helyi Akciócsoport által meghirdetett „A kultúra közösségfejlesztő szerepének erősítése kulturális programok lebonyolításával” című (TOP-7.1.1-16-H-013-5.2-19 kódszámú) felhívás módosítása folyamatban van.
A helyi felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások/b. pontjában meghatározott műszaki és szakmai elvárások pontosításra kerülnek a felhívás céljaival összhangban az alábbiak szerint:
Eredeti szöveg:
Jelen felhívás kizárólag az ifjúsági korosztály (12-29 év közöttiek)  részére szervezett programokat támogatja.
Módosított szöveg:
Jelen felhívás kizárólag kulturális programok megvalósítását támogatja.
Kérjük, hogy a támogatási kérelmek tervezése során már a fenti módosítás figyelembe vételével járjanak el, munkájukhoz sok sikert kívánunk!
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hozzászólások

Még nincs vélemény, legyen Ön az első!

Küldés folyamatban...