TOP-7.1.1-16-H-013-5.2 A kultúra közösségfejlesztő ...

TOP-7.1.1-16-H-013-5.2 A kultúra közösségfejlesztő szerepének erősítése kulturális programok lebonyolításával (nyílt helyi felhívás)

A város népességmegtartó erejének növelése érdekében szükséges a kultúra közösségfejlesztő hatásának, és integráló szerepének kihasználása. A város adottságai, lehetőségei, felkészült kultúraközvetítő szervezetei jó alapot biztosítanak Szolnok kulturális szolgáltató szerepének erősödéséhez, mely a helyi közösségi igényeket kielégítő, színvonalas kulturális programok, események, akciók megvalósításával érhető el. A közösségi önképző folyamatok, a városrészi vagy más lakossági együttműködések serkentését leginkább helyi cselekvésen alapuló kulturális programokkal, jól kitalált, profi minőségben megszervezett akciókkal lehet motiválni. A képzettség, műveltség, kulturáltság, a művelt közösség kialakulása gazdasági versenyelőnyt is jelent, segíti az innovációt, vonzóvá teszi a várost, erősítik a kötődést, kedvez az új munkahelyteremtésnek.

A SzolnOK. Helyi Akciócsoport által elfogadott Helyi Közösségi Fejlesztési Startégiában (HKFS) megfogalmazott Cselekvési terv 5.2 számú A kultúra közösségfejlesztő szerepének erősítése kulturális programok lebonyolításával című intézkedéséhez igazodva jelen felhívás célja kulturális programok megvalósításának támogatása a helyi lakosság kötődésének erősítése és a helyi közösségek fejlesztése érdekében, mely hosszú távon hozzájárul az elvándorlási hajlandóság és a népességfogyás mértékének csökkenéséhez.

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 45 millió Ft.
Jelen felhívás forrását Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 12-30 db.

Jelen helyi felhívás keretében a helyi támogatási kérelmek benyújtására 2019. február 1. naptól 2019. április 30. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került helyi támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:
2019. február 28.
2019. április 1.
2019. április 30.


Közlemények:

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a pályázati csomag részeként feltöltésre került az Árajánlat sablon megnevezésű nyomtatvány, amely használata nem kötelező, azonban segíti, hogy az elvárásoknak megfelelő tartalmú árajánlatok kerüljenek benyújtásra a piaci ár alátámasztására.


A felhívás teljes szövege (.pdf) 


Mellékletek:
Általános útmutató a helyi felhívásokhoz
Helyi támogatási kérelem sablon
Eszközlista sablon
Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei 
Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai 
Segédlet a Megalapozó dokumentum elkészítéséhez (pdf)
Segédlet a Megalapozó dokumentum elkészítéséhez (word)

Segédletek:
Segédlet a helyi támogatási kérelem  3.2 pontjában szereplő nyilatkozat kitöltéséhez
Nyilatkozat a 4.2 pontban való megfelelésről
Árajánlat sablon

 
Hozzászólások

Még nincs vélemény, legyen Ön az első!

Küldés folyamatban...