Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítése a helyi közösség együttgondolkodásának eredménye.

A közösségi tervezés átlátható és nyitott folyamat. A helyzetelemzés készítése során feltárt szükségletek ráirányították a figyelmet arra, hogy a város népességmegtartó erejének megőrzésében jelentős szereppel bíró helyi közösségek nem rendelkeznek a hosszútávon fenntartható működés feltételrendszerének minden elemével. A helyi közösségben rejlő potenciál gyengülésének okai többek között a helyi közösségi találkozóhelyek infrastrukturális hiányosságaiban, az elavult és hiányos eszközparkban, a programok centralizáltságában, bizonyos célcsoportok, de különösen az ifjúság elérésének nehézségeiben keresendők. A közösségi tervezés módszereinek használatával elkészített stratégia célrendszerének fókuszában az ifjúság áll. 

A helyi közösség jövőképében egy, a népességfogyást megállítani képes város szerepel, amelyben erősek a helyi közösségek, és magas szintű a város használóinak településük iránti elkötelezettsége. Az ehhez vezető utat, és a fent leírt szükségletek orvoslását a közösségi és kulturális infrastrukturális fejlesztésekkel, eszközbeszerzésekkel, a közösségi és kulturális terekhez történő egyenlő esélyű és biztonságos hozzáférés javításával, helyi értékekre, közösségi igényekre és a helyi értékek védelmére épülő közösségi és kulturális programokkal látják a stratégia készítői megvalósíthatónak, illetve a közösségi és kulturális innováció, a kreatív gazdaság és a hálózatosodás fejlesztésével.”
(részlet)