​Konferencián ismertették: Készül Szolnok Kulturális ...

​Konferencián ismertették: Készül Szolnok Kulturális Koncepciója

 
A megyeszékhely „Európa Kulturális Fővárosa” címre pályázhat birtokában

Rendkívül sikeres konferenciát tartottak az „Egy OK.-kal több SzolnOK.! – Közösségi tervezés alapú kulturális és közösségi célú helyi fejlesztések Szolnokon” című CLLD projekt részeként február 20-án, melynek célja a „Szolnok Kulturális Koncepció” című stratégiai fontosságú dokumentum aktuális tervezési szakaszának bemutatása volt.

A szervező CLLD - SzolnOK. Helyi Akciócsoport a város önkormányzatával együttműködve a szakmai előadásokon túl a rendezvényen lehetőséget biztosított a helyi szereplők számára, hogy véleményükkel, javaslataikkal hozzájáruljanak a város kulturális és ezzel együtt közösségi fejlődéséhez.
Rusvai Károly önkormányzati képviselő megnyitó gondolatait követően Kertész Péterné Bokor Zsuzsanna, a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt projektmenedzsere, a szolnoki CLLD projekt szakmai vezetője ismertette a „közösség által vezérelt helyi fejlesztések” előtt álló lehetőségeket.

Beke Márton, a Közös Pontok Közösség- és Településfejlesztő Műhely ügyvezetője a Kultúra, Közösség, Településfejlesztés - A kulturális stratégia szerepe a város jövőjének formálásában című előadását szentelte a témának. Győr város “Mi vagyunk az áramlás” nevet viselő Európa Kulturális Fővárosa 2023. pályázat szakmai vezetőjeként kiemelte, hogy akkor fog hatást gyakorolni Szolnok város gazdasági fejlődésére a kulturális stratégia, ha kialakulnak azok a rendszeres együttműködési rendszerek, amelyek a közösen meghatározott célok megvalósítását feltételezik és követik.

Tapasztó Ildikó, az SZMJV Oktatási, Kulturális és Sport Osztálya vezetője Szolnoki kulturális pillanatkép címmel tartott inspiráló prezentációt. Az előadás alcíme kijelölte a távlati célt: Úton: a 2004-es kulturális koncepciótól az „Európa Kulturális Fővárosa” címig. Elhangzott, hogy a város közművelődési célú eseményeinek száma 2018-ban meghaladta az ötezret, a résztvevők száma pedig a 717 ezret is.  Olyan célkitűzéseket villantott fel az előző koncepcióból, melyek ma is érvényesek, úgy mint, a város egyedi kulturális arculatának kialakítása, vonzó kulturális kínálat által a város turizmusának fellendítése, az itt élők valós igényeinek kielégítése, komfortérzetének, lokálpatriotizmusának erősítése, különös tekintettel a gyermekek és az ifjúság közművelődésére. A célokra épülő cselekvési tervek, projektek megvalósulása méltó alapját képezi a jelenlegi tervezésnek.
Elhangzott, hogy a város megtartó erejének növelése érdekében szükséges a kultúra közösségfejlesztő hatásának és integráló szerepének kihasználása. A közösségi önképző folyamatok, a városrészi vagy más lakossági együttműködések serkentését leginkább helyi cselekvésen alapuló kulturális programokkal, jól kitalált, profi minőségben megszervezett akciókkal lehet motiválni. Mindezen folyamatokat megalapozó stratégiai dokumentum azonban nem áll rendelkezésre.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata szükségesnek tartja, hogy a kultúra közösségfejlesztő szerepének megerősítése érdekében kulturális koncepció elnevezésű stratégiai dokumentumot hozzon létre, melynek érdekében támogatási kérelmet nyújtott be a szolnoki CLLD projekt keretében, mely kérelem a helyi akciócsoport támogató döntése alapján 7,5 m Ft európai uniós támogatásban részesült, így adottak a feltételek a koncepció megalkotását tartalmazó projekt megvalósításához. A kulturális és közművelődési koncepció a helyzetelemzésre és a kulturális élet résztvevőinek véleményére építve alakítja ki a város a közművelődési és kulturális életének irányát, megfogalmazza a feladatellátás kereteit, alapelveit és kijelöli a fejlesztések irányát.

A kulturális koncepció közösségi tervezésnek folyamatáról a HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ vezető szakértője, Dóri Éva és Ditzendy Károly Arisztid igazgató szólt. Elmondták, hogy a stratégai fontosságú irat készítése megkezdődött az előzetes szakértői elemzés a korábbi dokumentumok és a helyi adatbázis feldolgozásával. A szakmai és közösségi igények feltérképezéséhez a konferencia három szekcióban zajló műhelymunkája adta alapot az alábbi témák feldolgozásával:
1. Szereplők és szerepek a város kulturális életében
2. A kulturális koncepció, a stratégiai tervezés fő témái, területei
3. Szolnok kulturális életének fontos kérdései, kihívásai.
A jövőben mindezt szorosan követi a mélyelemzés, mely partnerségi kérdőívek mérésével indít, mélyinterjúk készítésével és fókuszcsoportos vizsgálattal zárul.
Vázolták, hogy a Kulturális Tervező Csoport munkájával már azonosítja az érintettek körét, együttműködéseket köt, összefoglaló dokumentumokat alkot, fogad el és közvetít az érintett partnerek felé - bevonva a partnereket a helyzetelemző műhelybe, a jövőkép-alkotó, célmeghatározó műhelybe, továbbá az operatív tervező műhelybe. A műhelymunkák eredményeként konkrét cselekvési terv készül fejlesztési irányok kijelölésével, középhosszú -, és hosszútávú célmeghatározással.

Az TOP-7.1.1-16-2016-00013 azonosítószámú „Egy OK.-kal több SzolnOK.! – Közösségi tervezés alapú kulturális és közösségi célú helyi fejlesztések Szolnokon” című projekt részeként megvalósult rendezvény résztvevői a sikeres folyamat gyújtópontjai. Képviseltette magát számos önkormányzati képviselő, tisztségviselő, kulturális-, szabadidős intézmény, vállalkozás és a színes civil szféra megannyi tagja. A sikeres együttműködési rendszerek kialakításának fontos színterévé vált az esemény.

- Szolnok, 2020. február 20. -

 

 Hozzászólások

Még nincs vélemény, legyen Ön az első!

Küldés folyamatban...