TOP-7.1.1-16-H-013-4.2 -„A közösségfejlesztés ...

TOP-7.1.1-16-H-013-4.2 -„A közösségfejlesztés szempontjából kiemelt célcsoportok igényeire alapozott közösségi programok megvalósítása”A SzolnOK. Helyi Akciócsoport által elfogadott Helyi Közösségi Fejlesztési Startégiában (HKFS) megfogalmazott Cselekvési terv 4.2. számú, „A közösségfejlesztés szempontjából kiemelt célcsoportok igényeire alapozott közösségi programok megvalósítása” című intézkedéshez igazodva jelen felhívás célja társadalom szempontjából jelentős hozzáadott értéket előállítani képes közösségek, az alul prezentált társadalmi csoportok, és a társadalom fejlődése szempontjából kiemelt szerepet játszó helyi közösségek támogatása, a helyi közösségi aktivitások élénkítése programok, képzések, közösségi akciók szervezésével a városrészi, célcsoportbeli és tematikus egyenetlenségek kiküszöbölése érdekében. A célcsoport igényeire szabott közösségi programok erősítik a meglévő közösségek fenntartható működését, újak megalakulását hívják életre.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 millió Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 12-33 db.
Jelen helyi felhívás keretében a helyi támogatási kérelmek benyújtására 2018. október 1. naptól 2019. április 30. napig van lehetőség.

Figyelem, a felhívás mellékletei között az alábbi mellékletek módosultak:
  • Eszközlista sablon
  • Nyilatkozat a 4.2 pontnak való megfelelésről
  • Nyilatkozat a Helyi támogatási kérelem 3.2 pontjához
  • Segédlet a Megalapozó dokumentum elkészítéséhez
  • Árajánlat sablon
 
  a mai naptól (2018.12.21.) ezen dokumentumok a felhívás hatályos mellékletei. Kérjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy jelen dokumentumok figyelembe vételével állítsák össze pályázati dokumentációjukat.
Felhívjuk továbbá a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a pályázati csomag részeként feltöltésre került az árajánlatsablon megnevezésű nyomtatvány, amely használata nem kötelező, azonban segíti, hogy az elvárásoknak megfelelő tartalmú árajánlatok kerüljenek leadásra a piaci ár alátámasztására.


Közlemény:
Módosult „A közösségfejlesztés szempontjából kiemelt célcsoportok igényeire alapozott közösségi programok megvalósítása” című felhívás

 
2021. március 16.
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult az „Egy OK.-kal több SzolnOK.! – Közösségi tervezés alapú kulturális és közösségi célú helyi fejlesztések Szolnokon” keretében a SzolnOK.  Helyi Akciócsoport által meghirdetett „A közösségfejlesztés szempontjából kiemelt célcsoportok igényeire alapozott közösségi programok megvalósítása” című (TOP-7.1.1-16-H-013-4.2 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:
3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 18 hónapról 24 hónapra módosult
Eredeti szöveg:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.
Módosított szöveg:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A HKFS keretében támogatásra kerülő projektek végrehajtását legkésőbb 2022. október 29-ig szükséges lezárni.
A módosítás összefoglalása letölthető ITT.

A hatályos felhívás teljes szövege (pdf)
Közlemény: 
Módosult „A közösségfejlesztés szempontjából kiemelt célcsoportok igényeire alapozott közösségi programok megvalósítása” című felhívás.


Hirdetmény (2018.11.19.) : 
Tisztelt Támogatást Igénylők!
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy továbbra is pályázható a SzolnOK. Helyi Akciócsoport TOP-7.1.1-16-H-013-4.2 "A közösségfejlesztés szempontjából kiemelt célcsoportok igényeire alapozott közösségi programok megvalósítása" című nyílt felhívása. Az 2018. november 5-i, első határnapig beérkezett pályázatok forrásigénye nem merítette ki a rendelkezésre álló keretet, így továbbra is várjuk szolnoki székhellyel, vagy telephellyel rendelkező szervezetek jelentkezését a felhívásban meghatározott típusú programok, rendezvények, akciók megvalósítására.
Az igényelhető támogatás maximuma továbbra is 4 millió forint.
A pályázat benyújtásának következő határnapja: 2019. április 30.


A felhívás 2021.március 16-ig érvényes szövege (.pdf)

Mellékletek:
Általános útmutató a helyi felhívásokhoz
Helyi támogatási kérelem sablon
Eszközlista sablon
Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei 
Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai 

Segédletek:
Segédlet a Helyi támogatási kérelem  3.2 pontjában szereplő nyilatkozat kitöltéséhez
Segédlet a Helyi támogatási kérelem 4.2 pontjában szereplő nyilatkozat kitőltéséhez

Segédlet a Megalapozó dokumentum elkészítéséhez
Árajánlat sablon
Pénzügyi Elszámolási Útmutató

Nyilatkozatok:
Érintettségi nyilatkozat

Változások jegyzéke (2019. április 11.)