TOP-7.1.1-16-H-013-5.1 A kultúra közösségfejlesztő ...

TOP-7.1.1-16-H-013-5.1 A kultúra közösségfejlesztő szerepének erősítése c. felhívás (kulcsprojekt)

Közlemény:
Módosult „A kultúra közösségfejlesztő szerepének erősítése  (kulcsprojekt) támogatása” című felhívás

 
2021. március 16.
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult az „Egy OK.-kal több SzolnOK.! – Közösségi tervezés alapú kulturális és közösségi célú helyi fejlesztések Szolnokon” keretében a SzolnOK.  Helyi Akciócsoport által meghirdetett „A kultúra közösségfejlesztő szerepének erősítése  (kulcsprojekt) támogatása”  című (TOP-7.1.1-16-H-013-5.1 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:
3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 12 hónapról 24 hónapra módosult
Eredeti szöveg:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.
Módosított szöveg:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A HKFS keretében támogatásra kerülő projektek végrehajtását legkésőbb 2022. október 29-ig szükséges lezárni.
A közlemény szövege letölthető ITT
A hatályos felhívás teljes szövege ITT (pdf)


A város megtartó erejének növelése érdekében szükséges a kultúra közösségfejlesztő hatásának, és integráló szerepének kihasználása. A város adottságai, lehetőségei, felkészült kultúraközvetítő szervezetei jó alapot biztosítanak Szolnok kulturális szolgáltató szerepének erősödéséhez. A közösségi önképző folyamatok, a városrészi vagy más lakossági együttműködések serkentését leginkább helyi cselekvésen alapuló kulturális programokkal, jól kitalált, profi minőségben megszervezett akciókkal lehet motiválni. Mindezen folyamatokat megalapozó stratégiai dokumentum azonban nem áll rendelkezésre.
A cél elérését a Kormány a kultúrát a lakosság életminőségét, életesélyeit meghatározó tényezőjének tekinti. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ezért szükségesnek tartja, hogy a kultúra közösségfejlesztő szerepének megerősítése érdekében kulturális koncepció elnevezésű startégia dokumentumot hozzon létre. A kulturális és közművelődési koncepció a helyzetelemzésre, és a kulturális élet résztvevőinek véleményére építve alakítja ki a város a közművelődési és kulturális életének irányát, megfogalmazza a feladatellátás kereteit, alapelveit és kijelöli a fejlesztések irányát, valamint az előrelépés, továbbá a forrásteremtés lehetőségét.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7,5 millió Ft.
Jelen felhívás forrását Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1 db

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (GFO 321)
b) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési szerv (GFO 322)
c) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának többségi tulajdonában lévő nonprofit gazdasági társaságok (GFO 572, 573)
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Jelen felhívás keretében a SzolnOk. Helyi Akciócsoport „Egy Ok.-kal több SzolnOk.! helyi közösségi fejlesztési stratégiájában a kulcsprojekt megvalósítására nevesített szervezet nyújthat be helyi támogatási kérelmet.


Jelen helyi felhívás keretében a helyi támogatási kérelmek benyújtására 2019. év július hó 1. naptól 2019 év szeptember hó 30. napig van lehetőség.

A felhívás már nem hatályos szövege (.pdf) 

Mellékletek:
Általános útmutató a helyi felhívásokhoz
Helyi támogatási kérelem sablon
Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei
Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai 
Útmutató a Megalapozó dokumentum elkészítéséhez (word)

Segédlet: 
Nyilatkozat a helyi támogatási kérelem  3.2 pontjában szereplő nyilatkozat kitöltéséhez
Nyilatkozat a 4.2 pontnak való megfeleltségről
Árajánlat sablon
Segédlet a költségvetés tervezéséhez ESZA típusú projektekhez
Pénzügyi Elszámolási Útmutató