TOP-7.1.1-16-H-013-5.2 A kultúra közösségfejlesztő ...

TOP-7.1.1-16-H-013-5.2 A kultúra közösségfejlesztő szerepének erősítése kulturális programok lebonyolításával (nyílt helyi felhívás)

A város népességmegtartó erejének növelése érdekében szükséges a kultúra közösségfejlesztő hatásának, és integráló szerepének kihasználása. A város adottságai, lehetőségei, felkészült kultúraközvetítő szervezetei jó alapot biztosítanak Szolnok kulturális szolgáltató szerepének erősödéséhez, mely a helyi közösségi igényeket kielégítő, színvonalas kulturális programok, események, akciók megvalósításával érhető el. A közösségi önképző folyamatok, a városrészi vagy más lakossági együttműködések serkentését leginkább helyi cselekvésen alapuló kulturális programokkal, jól kitalált, profi minőségben megszervezett akciókkal lehet motiválni. A képzettség, műveltség, kulturáltság, a művelt közösség kialakulása gazdasági versenyelőnyt is jelent, segíti az innovációt, vonzóvá teszi a várost, erősítik a kötődést, kedvez az új munkahelyteremtésnek.

A SzolnOK. Helyi Akciócsoport által elfogadott Helyi Közösségi Fejlesztési Startégiában (HKFS) megfogalmazott Cselekvési terv 5.2 számú A kultúra közösségfejlesztő szerepének erősítése kulturális programok lebonyolításával című intézkedéséhez igazodva jelen felhívás célja kulturális programok megvalósításának támogatása a helyi lakosság kötődésének erősítése és a helyi közösségek fejlesztése érdekében, mely hosszú távon hozzájárul az elvándorlási hajlandóság és a népességfogyás mértékének csökkenéséhez.

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 45 millió Ft.
Jelen felhívás forrását Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 12-30 db.

Jelen helyi felhívás keretében a helyi támogatási kérelmek benyújtására 2019. február 1. naptól 2019. április 30. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került helyi támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:
2019. február 28.
2019. április 1.
2019. április 30.


Közlemény:
Módosult „A kultúra közösségfejlesztő szerepének erősítése kulturális programok lebonyolításával” című felhívás
(TOP-7.1.1-16-H-013-5.2 kódszámú)
 
2021. március 16.
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult az „Egy OK.-kal több SzolnOK.! – Közösségi tervezés alapú kulturális és közösségi célú helyi fejlesztések Szolnokon” keretében a SzolnOK.  Helyi Akciócsoport által meghirdetett „A kultúra közösségfejlesztő szerepének erősítése kulturális programok lebonyolításával” című (TOP-7.1.1-16-H-013-5.2 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:
3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 18 hónapról 24 hónapra módosult
Eredeti szöveg:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.
Módosított szöveg:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A HKFS keretében támogatásra kerülő projektek végrehajtását legkésőbb 2022. október 29-ig szükséges lezárni.

A módosítás összefoglalása letölthető ITT.

A hatályos felhívás teljes szövege (pdf)Közlemény:

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a pályázati csomag részeként feltöltésre került az Árajánlat sablon megnevezésű nyomtatvány, amely használata nem kötelező, azonban segíti, hogy az elvárásoknak megfelelő tartalmú árajánlatok kerüljenek benyújtásra a piaci ár alátámasztására.


A felhívás 2021. március 16-ig hatályos szövege (.pdf) 


Mellékletek:
Általános útmutató a helyi felhívásokhoz
Helyi támogatási kérelem sablon
Eszközlista sablon
Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei 
Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai 
Segédlet a Megalapozó dokumentum elkészítéséhez (pdf)
Segédlet a Megalapozó dokumentum elkészítéséhez (word)

Segédletek:
Segédlet a helyi támogatási kérelem  3.2 pontjában szereplő nyilatkozat kitöltéséhez
Nyilatkozat a 4.2 pontban való megfelelésről
Árajánlat sablon
Pénzügyi Elszámolási Útmutató