Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítése a helyi közösség együttgondolkodásának eredménye.

A közösségi tervezés átlátható és nyitott folyamat. A helyzetelemzés készítése során feltárt szükségletek ráirányították a figyelmet arra, hogy a város népességmegtartó erejének megőrzésében jelentős szereppel bíró helyi közösségek nem rendelkeznek a hosszútávon fenntartható működés feltételrendszerének minden elemével. A helyi közösségben rejlő potenciál gyengülésének okai többek között a helyi közösségi találkozóhelyek infrastrukturális hiányosságaiban, az elavult és hiányos eszközparkban, a programok centralizáltságában, bizonyos célcsoportok, de különösen az ifjúság elérésének nehézségeiben keresendők. A közösségi tervezés módszereinek használatával elkészített stratégia célrendszerének fókuszában az ifjúság áll. 

A helyi közösség jövőképében egy, a népességfogyást megállítani képes város szerepel, amelyben erősek a helyi közösségek, és magas szintű a város használóinak településük iránti elkötelezettsége. Az ehhez vezető utat, és a fent leírt szükségletek orvoslását a közösségi és kulturális infrastrukturális fejlesztésekkel, eszközbeszerzésekkel, a közösségi és kulturális terekhez történő egyenlő esélyű és biztonságos hozzáférés javításával, helyi értékekre, közösségi igényekre és a helyi értékek védelmére épülő közösségi és kulturális programokkal látják a stratégia készítői megvalósíthatónak, illetve a közösségi és kulturális innováció, a kreatív gazdaság és a hálózatosodás fejlesztésével.”
(részlet)

Szolnok Város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiajának 6. számú, aktuális módosításának közzétételi időpontja: 2022. 01.11.  (a dokumentum jobbra, a képre kattintva megnyitható)

Változások jegyzéke megtekinthető ITT.
Szolnok Város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiajának 5. számú, már nem aktuális módosítása megtekinthető ITT.
Szolnok Város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiajának 4. számú, már nem aktuális módosítása megtekinthető ITT.
Szolnok Város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiajának 3. számú, már nem aktuális módosítása megtekinthető ITT.
Szolnok Város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiajának 2. számú, már nem aktuális módosítása megtekinthető ITT.
Szolnok Város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiajának első, már nem aktuális módosítása megtekinthető ITT.
Szolnok Város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiajának eredeti verziója megtekinthető ITT.