Szolnok Megyei Jogú Város - Kulturális Koncepció

Szolnok Megyei Jogú Város - Kulturális Koncepció

Projekt címe és azonosítószáma: Szolnok Megyei Jogú Város Kulturális Koncepciója, TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01288
Projektgazda megnevezése: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Megítélt támogatás összege (forint): 7.500.000 Ft
Projekt teljes költsége (nettó/bruttó forint): 7.500.000 Ft
Projekt fizikai zárásának időpontja: 2021. 09. 30.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004-ben fogadta el a város 2021. szeptember 30-ig érvényben lévő kulturális koncepcióját. Az azóta eltelt időszak alatt jelentős változásokon ment keresztül mind a kulturális területet szabályozó jogszabályi és finanszírozási háttér, mind a városi kulturális intézményrendszer. A változásokra tekintettel indokolttá vált egy, a jelen helyzetet alaposan elemző és abból kiindulva célokat és feladatokat megfogalmazó, valamint a bevonható forrásokat feltérképező új kulturális koncepció kidolgozása.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az új koncepció elkészítésével a HROD Emberi Erőforrás és Szervezetfejlesztési Kft.-t bízta meg. Az eredetileg egy évre tervezett projekt megvalósítását jelentősen hátráltatták a koronavírus világjárvány miatt életbe lépő korlátozó intézkedések.
 
A koncepció során a szakmai és közösségi igények felmérését több módszerrel végezte a HROD Emberi Erőforrás és Szervezetfejlesztési Kft. Az online kérdőíves adatfelvételt több mint kétszázan töltötték ki. A kulturális terület meghatározó szakembereivel, döntéshozókkal, véleményformálókkal 18 mélyinterjú készült. A lakossági csoportok, civil szervezetek, városrészek és generációk képviselőinek részvételével zajló hat fókuszcsoport ülésen 90 fő vett részt. Az igények felmérést követően három közösségi tervező műhelyben folytatódott a koncepció kidolgozása.
 
A pályázati forrás lehetőséget teremtett három tanulmányi út megvalósítására. A város kulturális intézményeinek vezetőiből, munkatársaiból álló delegációk három várost Győrt, Pécset és Veszprémet keresték fel annak érdekében, hogy megismerjék ezen városok kulturális és közösségi életét, jógyakorlatait.
 
Az alapos kutató, elemző és tervező munka eredményeképpen készült el Szolnok Város Kulturális Koncepciója, melynek részei :
(KATTINTÁSSAL LETÖLTHETŐ)

- Helyzetelemzés és megalapozó tanulmány

- Középtávu koncepció 2020-2027

- Jövőkép és célrendszer 2020-2035

- Cselekvési terv 2021-2023

- Kulturális forrástérkép 2021-2027
 

 
Megvalósult monitoring mutatók
Mutató megnevezése Mérték­egység Célérték Célérték elérésének éve (projekt fizikai befejezése)
A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi partnerek vagy nem önkormányzati szervezetek által a HFS keretében tervezett és végrehajtott programok száma (db) db 1 2021.
A kedvezményezett által megvalósított projektbe bevont résztvevők száma (fő) nem releváns nem releváns