Tárolótér építése a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit ...

Tárolótér építése a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft-nél

Tárolótér építése a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft-nél
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00323
Projektgazda megnevezése: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.
Megítélt támogatás összege (forint): 43.986.008 Ft
Projekt teljes költsége (nettó/bruttó forint): 44.191.872 Ft
Projekt fizikai zárásának időpontja: 2022.09.30.


Projekt rövid bemutatása 
A fejlesztés célja: A projekt közvetlen célja a kulturális és közösségi szolgáltatások minőségi fejlesztéséhez kapcsolódó eszközpark megfelelő tárolásának megoldása, melynek megvalósításával biztosítottá válik a meglévő eszközpark állagának megőrzése, fenntartása, valamint hozzájárul a városi rendezvények gazdaságos és színvonalas megrendezéséhez. Ebből kifolyólag szükségünk volt egy olyan fedett, zárható tárolóépület kivitelezésére, amely megfelel a fent említett céloknak. Az eszközeink négy különálló helyszínen, kerültek tárolásra. Látható, hogy ez az elaprózódottság nem járul hozzá a gazdaságossághoz sem, illetve megnehezíti a logisztikai feladatainkat. A Szolnoki Sportcentum Nonprofit Kft. jelenleg 160 db asztalt, mintegy 1400 db műanyag és kárpitozott széket, 150 db sörpad-garnitúrát tárol, sátrak, árusító pavilonok, kordonrácsok, napernyők és 600 férőhelyes lelátó szerkezet mellett.
Projektünkben 3.1.1 Kulturális és közösségi szolgáltatások minőségi fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzések támogatása főtevékenység b) Tárolókapacitások bővítése, eszközök, gyűjtemények tárolására alkalmas helyiségek felújítása, bővítése, kialakítása tevékenységet választottuk. A tevékenység keretein belül megvalósult egy 360 m2 alapterületű könnyűszerkezetes, fedett, zárható raktárépület kivitelezése. A megvalósítás helyszíne Szolnok belterület, Felső-Szandai rét 19605/19 helyrajzi számú, kivett beépített területként nyilvántartott telek.
A projekt befejezésével biztosítottá vált a rendezvények megtartásához szükséges eszközök biztonságos tárolása, így azok megfelelő minőségben kerülhetnek megrendezésre. Az eszközök állagmegóvásához így nagy mértékben sikerült hozzájárulnunk.