Sajtóközlemény // Zárul a CLLD program Szolnokon ...

Sajtóközlemény // Zárul a CLLD program Szolnokon 2022/10/20

Sajtóközlemény
 
Zárul a CLLD program Szolnokon
 
2022/10/20

A SzolnOK. Helyi Akciócsoport, – ismertebb nevén „CLLD” – a 2017-ben kezdte meg működését a TOP-7.1.1-16-2016-00013 - „Egy OK.-kal több SzolnOK.! - Közösségi tervezés alapú kulturális és közösségi célú helyi fejlesztések Szolnokon” című pályázat keretében. A CLLD program öt éves működése alatt mintegy 65 db pályázat valósult meg, vagy van támogatott státuszban, több, mint 630 millió Forint értékben. Az infrastrukturális fejlesztések mellett nyílt helyi pályázatok keretében Ifjúsági programok megvalósítására, Kulturális programok megvalósítására és Célcsoportorientált programok megvalósítására pályázhattak Szolnok városában működő civil szervezetek, közintézmények, kis- és középvállalkozások.

Szolnok város kulturális és közösségi életének fejlesztésére, ezen keresztül pedig a település népességmegtartó erejének fokozására, és a helyi szervezetek fenntartható működésének elősegítésére 2016. május 30-án 11 taggal megalakult SzolnOK Helyi Akciócsoport. Megalakulásának közvetlen célja a TOP 7.1.1 kódszámú konstrukció keretében elérhető források megszerzése volt a helyi közösségek fejlődése érdekében.
A SzolnOK Helyi Akciócsoport (HACS) a közösségvezérelt helyi fejlesztések tervezése és megvalósítása érdekében elkészítette a Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiát (HKFS-t).
A stratégia alapjait a helyi közösségi és kulturális terek jobb kihasználtságának és fenntartható működtetésének elősegítése; minőségi, a helyi társadalom igényeit kielégítő, illetve a társadalmi befogadást elősegítő kulturális és közösségi szolgáltatások fejlesztése; helyi identitás, lokálpatriotizmus erősítése; a kultúra és közösségfejlesztés helyi gazdaságot élénkítő szerepének erősítése képezi. E négy specifikus célon túl figyelembe vette még a közös jövőkép elérését, helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozását, a helyi társadalom megújítását is.
A SzolnOK. Helyi Akciócsoport, – ismertebb nevén „CLLD” – 2017. október 1-én kezdte meg működését a TOP-7.1.1-16-2016-00013 - „Egy OK.-kal több SzolnOK.! - Közösségi tervezés alapú kulturális és közösségi célú helyi fejlesztések Szolnokon” című pályázat keretében, s összesen 750 millió forintot fordíthatott a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítására. Ebből a forráskeretből pályázati felhívások megjelentetésére és helyi projektek támogatására összesen 637,5 millió forint állt rendelkezésére.
A CLLD program öt éves működése alatt, azaz a projekt teljes időtartama során 10 darab pályázati felhívást jelentetett meg, összesen mintegy  637,5 millió forint értékben, több mint 75 projekt támogatásáról döntött, melyből a visszalépések és elutasítások miatt 65 db valósult már meg, vagy van támogatott státuszban, összesen 630 202 882 Ft értékben.
A nyílt pályázatok mellett lehetőség volt a stratégia legfontosabb céljainak elérése érdekében kulcsprojektek tervezésére.  Kulcsprojektként újul meg Szolnok öt darab játszótere, megvalósult a térfigyelőrendszer fejlesztése, valamint a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. által egy tárolótér építése.
Szintén kulcsprojekt volt Szolnok MJV kulturális koncepciójának elkészítése. Ez a koncepciójelenti az alapkövét annak a kezdeményezésnek, amelyet a város elkezdett felépíteni annak érdekében, hogy pályázhasson 2027-ben az Európa Kulturális Fővárosa címre.
Hat különféle típusú felhívás nyilvános pályázat keretében került meghirdetésre. Ezek közül egy támogatott infrastrukturális fejlesztéseket. Ennek köszönhetően a Szolnoki Evangélikus Egyházközség elképzelése alapján létrejött a templom mellett egy új közösségi tér: az Adapterház, a TISZApART Mozi tetőterében kialakításra került egy új rendezvénytér, megújult és lifttel bővült a Vasutas Művelődési Ház, a Verseghy Ferenc Könyvtárban pedig az ifjúsági részleg fejlesztése valósult meg. A fenti projektek mellett említhetjük még a Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat fejlesztését, amelynek köszönhetően az Újvárosi Fejlesztési Iroda felújítása történt meg.
A CLLD program ösztönözte a Szolnok városában működő civil szervezetek, közintézmények, kis- és középvállalkozások terveinek megvalósítását is: nyílt kisprojektek keretében Ifjúsági programok megvalósítására, Kulturális programok megvalósítására és Célcsoportorientált programok megvalósítására pályázhattak, s ennek köszönhetően 56 további kezdeményezés nyert támogatást.
Számos egyéb szakmai rendezvény, workshop, tájékoztató nap, szakmai látogatás, eszmecsere, konferencia is támogatta a helyi közösségek erősödését, a Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott célok megvalósítását.
A projekt Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával valósult meg.
 
A projektről bővebb információt a www.clldszolnok.hu oldalon olvashatnak.
 
További információ kérhető:
 
Kovácsné Horváth Éva
HM Event Kft – Pályázati kommunikációért felelős sajtóreferens
(Elérhetőség +3630659-4221, info@hmevent.hu)
 
Kertész Péterné Bokor Zsuzsanna
CLLD munkaszervezet vezető
(Elérhetőség: clld@szvf.hu)