Sajtóközlemény - Zárul a CLLD program Szolnokon ( ...

Sajtóközlemény - Zárul a CLLD program Szolnokon ( 2022/10/20 )

Szolnok város kulturális és közösségi életének fejlesztésére, ezen keresztül pedig a település népességmegtartó erejének fokozására, és a helyi szervezetek fenntartható működésének elősegítésére 2016. május 30-án 11 taggal megalakult SzolnOK Helyi Akciócsoport. Megalakulásának közvetlen célja a TOP 7.1.1 kódszámú konstrukció keretében elérhető források megszerzése volt a helyi közösségek fejlődése érdekében.

A SzolnOK Helyi Akciócsoport (HACS) a közösségvezérelt helyi fejlesztések tervezése és megvalósítása érdekében elkészítette a Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiát (HKFS-t).

A stratégia alapjait a helyi közösségi és kulturális terek jobb kihasználtságának és fenntartható működtetésének elősegítése; minőségi, a helyi társadalom igényeit kielégítő, illetve a társadalmi befogadást elősegítő kulturális és közösségi szolgáltatások fejlesztése; helyi identitás, lokálpatriotizmus erősítése; a kultúra és közösségfejlesztés helyi gazdaságot élénkítő szerepének erősítése képezi. E négy specifikus célon túl figyelembe vette még a közös jövőkép elérését, helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozását, a helyi társadalom megújítását is.

A SzolnOK. Helyi Akciócsoport, – ismertebb nevén „CLLD” – 2017. október 1-én kezdte meg működését a TOP-7.1.1-16-2016-00013 - „Egy OK.-kal több SzolnOK.! - Közösségi tervezés alapú kulturális és közösségi célú helyi fejlesztések Szolnokon” című pályázat keretében, s összesen 750 millió forintot fordíthatott a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítására. Ebből a forráskeretből pályázati felhívások megjelentetésére és helyi projektek támogatására összesen 637,5 millió forint állt rendelkezésére.

A CLLD program öt éves működése alatt, azaz a projekt teljes időtartama során 10 darab pályázati felhívást jelentetett meg, összesen mintegy 637,5 millió forint értékben, több mint 75 projekt támogatásáról döntött, melyből a visszalépések és elutasítások miatt 65 db valósult már meg, vagy van támogatott státuszban, összesen 630 202 882 Ft értékben.

A nyílt pályázatok mellett lehetőség volt a stratégia legfontosabb céljainak elérése érdekében kulcsprojektek tervezésére. Kulcsprojektként újul meg Szolnok öt darab játszótere, megvalósult a

térfigyelőrendszer fejlesztése, valamint a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. által egy tárolótér építése.

Szintén kulcsprojekt volt Szolnok MJV kulturális koncepciójának elkészítése. Ez a koncepciójelenti az alapkövét annak a kezdeményezésnek, amelyet a város elkezdett felépíteni annak érdekében, hogy pályázhasson 2027-ben az Európa Kulturális Fővárosa címre.

Hat különféle típusú felhívás nyilvános pályázat keretében került meghirdetésre. Ezek közül egy támogatott infrastrukturális fejlesztéseket. Ennek köszönhetően a Szolnoki Evangélikus Egyházközség elképzelése alapján létrejött a templom mellett egy új közösségi tér: az Adapterház, a TISZApART Mozi tetőterében kialakításra került egy új rendezvénytér, megújult és lifttel bővült a Vasutas Művelődési Ház, a Verseghy Ferenc Könyvtárban pedig az ifjúsági részleg fejlesztése valósult meg. A fenti projektek mellett említhetjük még a Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat fejlesztését, amelynek köszönhetően az Újvárosi Fejlesztési Iroda felújítása történt meg.

A CLLD program ösztönözte a Szolnok városában működő civil szervezetek, közintézmények, kis- és középvállalkozások terveinek megvalósítását is: nyílt kisprojektek keretében Ifjúsági programok megvalósítására, Kulturális programok megvalósítására és Célcsoportorientált programok megvalósítására pályázhattak, s ennek köszönhetően 56 további kezdeményezés nyert támogatást.

Számos egyéb szakmai rendezvény, workshop, tájékoztató nap, szakmai látogatás, eszmecsere, konferencia is támogatta a helyi közösségek erősödését, a Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott célok megvalósítását.

A projekt Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával valósult meg.