"Az Értelmes Életért" - Alapítvány : „Kresz ...

"Az Értelmes Életért" - Alapítvány : „Kresz Ez(z)!”- integrált élményterápiás program a járművek világában!

„Kresz Ez(z)!”- integrált élményterápiás program a járművek világában!  
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01500
Projektgazda megnevezése:            "Az Értelmes Életért" - Alapítvány
Megítélt támogatás összege (forint): 5.000.000 Ft
Projekt teljes költsége (nettó/bruttó forint): 5.000.000 Ft
Projekt fizikai zárásának időpontja: 2021. június 15.
 
A pályázat alapvető célja az volt, hogy a szolnoki Liget Úti EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola sérült gyermekei és fiataljai integrált programelemeken keresztül ép társaikkal együtt sajátítsák el a közlekedés biztonság elemeit. A program keretében a köznevelési intézmények diákjai közlekedés biztonsági ismeretekhez jutnak, mindemellett fontos, hogy a diákok ismerjék meg Szolnok kerékpáros úthálózatát, és mindezt kihasználva megismerjék Szolnok város nevezetességeit, ezáltal erősödjön szolnoki kötődésük.
2021. február 23-án kezdetét vette a Liget úti EGYMI-ben a Kresz szakkör, majd 2021. február 26-án a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban is elindult a tanfolyam.
2021. április 22-én meghirdetésre került a rajzpályázat „Két keréken Szolnokon!” címmel. Az Érzékenyítő tréning 2021. május 17-én került megrendezésre. A Kresz nap 2021. június 03-án lett lebonyolítva. A rajzpályázatra érkezett pályaművek értékelése, eredményhirdetésére 2021. június 11-én került sor, amely a Zárókonferencia keretén belül valósult meg. Az ép értelmű tanulóknak meghirdetett Kresz szakkör utolsó foglalkozása 2021. június 11-én volt még a Liget Úti EGYMI-ben szervezett szakkör 2021. június 09-én zárult.
A projekt elsődleges célcsoportja Szolnok város 12-26 év között élő fiataljai, köztük kiemelten a partner intézményünk a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákjai, és a Liget Úti EGYMI fogyatékkal élő tanulói. Közvetve a rajzpályázaton és a KRESZ napon keresztül elérjük Szolnok város általános iskoláinak 7-8. osztályos diákjait. A diákok az iskolákban kihelyezett plakátokon illetve a tanárok hirdetésén keresztül informálódhatnak a szakkörökről. Bóka Barbara szakmai koordinátor a Tiszaparti Rk. Ált. Iskolában mint, közösségi szolgálat alapítványi koordinátora szintén tájékoztatja a diákokat a programokról. Motiváció gyanánt az együttműködő partnerek által felajánlott kerékpár illetve jogosítványhoz jutás támogatása kerül felajánlásra
 

 
Megvalósult monitoring mutatók
Mutató megnevezése Mérték­egység Célérték Célérték elérésének éve (projekt fizikai befejezése)
A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi partnerek vagy nem önkormányzati szervezetek által a HFS keretében tervezett és végrehajtott programok száma (db) db 3 3
A kedvezményezett által megvalósított projektbe bevont résztvevők száma (fő) 129 178